Mgr. Filip Vorel je notář v Liberci, jmenovaný do notářského úřadu v obvodu Okresního soudu v Liberci.

Notářská kancelář je pro Vás k dispozici přímo v centru Liberce. Notář je Vám k dispozici i pro oblast mimo Liberec. Notářská kancelář poskytuje služby také v anglickém a italském jazyce.

Pro efektivní komunikaci s notářem ohledně požadovaných služeb použijte tento formulář, nebo si domluvte termín návštěvy notářské kanceláře předem telefonicky či e-mailem.

Notářská kancelář Mgr. Filipa Vorla poskytuje komplexní kvalifikované služby ve všech oblastech notářské činnosti, jako například zakládání obchodních společností, osvědčování rozhodnutí valných hromad obchodních společností, realizace převodů nemovitostí, úpravy majetkových vztahů v manželství, sepisování notářských zápisů se svolením k vykonatelnosti, sepisování závětí a mnohé další.