Aktuality

29. 12. 2022

Uzavření kanceláře

Notářská kancelář bude uzavřena ve dnech 29.12.2022 a 30.12.2022. Děkujeme za pochopení.

5. 3. 2022

Občané Ukrajiny mají v naší notářské kanceláři všechny služby zdarma.

Vzhledem ke skutečnosti, že občané Ukrajiny v současné době musí čelit sprosté agresi ze strany Putinovského Ruska, rozhodli jsme se poskytovat naše služby občanům Ukrajiny zdarma, a takto je alespoň symbolicky podpořit.

3. 7. 2019

Ukončení činnosti notářky JUDr. Václavy Švarcové

Ke dni 30.06.2019 notářka JUDr. Václava Švarcová ukončila svou činnost. Notářský úřad bude veden Mgr. Filipem Vorlem počínaje 01.08.2019. Notářská kancelář se bude od 01.08.2019 nacházet v budově na stávající na adrese, avšak o patro níže, tedy ve druhém patře. Z pohledu veřejnosti se mnoho nemění, což platí zejména pro probíhající pozůstalostní řízení, která nebyla skončena do 30.06.2019. Budeme se těšit na spolupráci s Vámi.

28. 6. 2016

Posílení teamu notářské kanceláře

Notářský kandidát Mgr. Filip Vorel byl ustanoven zástupcem notářky a dne 20. června 2016 složil slib do rukou ministra spravedlnosti JUDr. Roberta Pelikána, Ph.D. podle § 9 odst. 2) notářského řádu. Mgr. Filip Vorel je oprávněn zástupovat notářku JUDr. Václavu Švarcovou v celém rozsahu její činnosti.

28. 1. 2016

Stanovisko Nejvyššího soudu k některým otázkám zápisů obchodních korporací do obchodního rejstříku.

Dne dne 13. ledna 2016 bylo vydáno sjednocující stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, sp. zn. Cpjn 204/2015, k některým otázkám zápisů obchodních korporací do obchodního rejstříku. Níže uvádíme pouze ty běžné záležitosti, které činily v praxi problémy, resp. byly rešeny různými rejstříkovými soudy různě:
-- nepřipouští-li společenská smlouva společnosti s ručením omezeným vznik různých druhů podílů (§ 135 odst. 1, § 136 z. o. k.), údaj o druhu podílu se do obchodního rejstříku nezapisuje.
-- nevydala-li společnost s ručením omezeným kmenové listy, údaj o tom, že nebyl vydán kmenový list, se do obchodního rejstříku nezapisuje.
-- usnesení valné hromady společnosti s ručením omezeným o souhlasu s převodem podílu na osobu, která není společníkem, není usnesením, v jehož důsledku se mění společenská smlouva ve smyslu § 171 odst. 1 písm. b) z. o. k.; nejde tudíž ani o rozhodnutí, které se povinně osvědčuje veřejnou listinou (tj. notářským zápisem).
K tomu nutno dodat, že předmětné sjednocující stanovisko řeší i mnohé další problémy.

1. 7. 2015

Nový web

Právě dnes jsme spustili nový web naší kanceláře.