Služby

Notář je fyzická osoba, kterou stát pověřil notářským úřadem. Výkon notářství je upraven notářským řádem. Odměna notáře se řídí notářským tarifem. Notářskou činnost je notář povinen vykonávat nestranně.

V řízení o pozůstalosti vykonává notář činnost soudního komisaře a provádí úkony okresního soudu.

Notář sepisuje notářské zápisy o právních jednáních (různé typy smluv, závěti, listiny o vydědění, notářské zápisy se svolením k vykonavatelnosti) a o osvědčení právně významných skutečností a prohlášení. Notář dále ověřuje podpisy (legalizace) nebo kopie listin (vidimace), vyhotovuje výpisy z informačních systémů veřejné správy atd.

Bližší popis jednotlivých poskytovaných služeb najdete pod níže uvedenými odkazy